توجه پر کردن فیلد های قرمز رنگ الزامی است

جنسیت : مرد زن
میزان تحصیلات : زیر دیپلم دیپلم کارشناسی و بالاتر
سن : 20 21-30 31-40 +41
نام واحد مورد مراجعه : ریاست آموزشی و پژوهشی فرهنگی و دانشجویی اداری و مالی
برای چه کاری مراجعه کرده اید(علت مراجعه)
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم را به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ بلیخیر تا حدودی
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟ بلیخیر
- در صورت مراجعه مکرر به واحد علت آن کدام یک از موارد زیر بوده است؟ ناقص بودن مدارکعدم حضور متصدی انجام کارطولانی بودن فرایند انجام کارنقص قوانین و مقررات عدم اطلاع جنابعالی از فرایند انجام کار
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟ بسیار خوبخوبمتوسطبد
نام فرد یا افرادی را که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید
در صورت وجود شکایت لطفا آن را مرقوم فرمایید - با ذکر مورد و فرد مورد نظر
میزان دسترسی شما به مدیران واحد در صورت نیاز چگونه بوده است؟
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده چقدر است ؟ خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
در صورت نارضایتی علت نارضایتی چه بوده است ؟
چنانچه درخواستی خلاف مقررات از شما شده در این قسمت مرقوم بفرمایید
نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور در این قسمت مرقوم بفرمایید
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل بفرمایید. نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :    
تلفن تماس :